Polityka prywatności i cookies

1. Przetwarzanie danych zebranych za pośrednictwem formularza na stronie www

Administrator danychAdministratorem danych jest Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie ( 00-684, przy ul. Wspólna 62, (dalej również jako „administrator” lub „CIECH”).
Dane kontaktoweZ administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ciech@ciechgroup.com, telefonicznie pod numerem: +48 22 639 11 00 lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@ciechgroup.com lub pisemnie na adres administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania
CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • Obsługi przesłanego przez Panią /Pana zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes CIECH polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności, czy też oferowanych przez nas produktów: art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 • Nawiązania współpracy z Panią/Panem lun podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes CIECH polegający na nawiązywaniu  utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej przez CIECH działalności: art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Odbiorcy danychAdministrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Okres przechowywania danychCIECH będzie  przechowywał Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu przez czas niezbędny do utrzymania bieżącej relacji (udzielenia odpowiedzi,  wymiany dalszej  korespondencji). Po ustaniu relacji Pani/Pana dane będą przechowywane przez CIECH przez rok. Po tym okresie możemy się z Panią/Panem kontaktować, w celu zapytania o możliwość dalszego przetwarzania Pani/Pana danych. 
Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  ze względu na szczególną sytuację

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przetwarzanie danych na stronach następujących portali społecznościowych (dalej Profil):
https://www.instagram.com/sobichome_pl/
https://www.facebook.com/Sobic.Home.soda.oczysczona  

Administrator danych Administratorem danych jest  Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie ( 00-684, przy ul. Wspólna 62, (dalej również jako „administrator” lub „CIECH”).  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ciech@ciechgroup.com, telefonicznie pod numerem: +48 22 639 11 00 lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.
Inspektor Ochrony Danych CIECH wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@ciechgroup.com lub pisemnie na adres administratora.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Oraz okres przetwarzania danych
CIECH przetwarza dane osobowe użytkowników  społecznościowych celu:
 • zarządzania Profilem oraz prowadzenia z użytkownikiem  korespondencji, zapewniania porządku i bezpieczeństwa poprzez moderację komentarzy na Profilu. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes CIECH polegający na zapewnieniu bezpiecznego kanału komunikacji  CIECH z użytkownikiem: art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 • analizy aktywności użytkowników Profilu, prowadzonej m.in. za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie społecznościowym, w którym prowadzony jest Profil, w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostepnień Profilu lub zamieszczonych na nim treści, jak również analizy demograficznej osób aktywnych na Profilu. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes CIECH polegający na uzyskaniu informacji o odbiorze przez użytkowników produktów i usług CIECH: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • marketingu i promocji produktów i usług CIECH na Profilu Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes CIECH: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • przygotowania i realizacji konkursów oraz ogłoszenia listy laureatów konkursów. Podstawą przetwarzania jest zgoda uczestnika konkursu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem, np. obowiązków podatkowych, jeśli takowe wiążą się np. z przeprowadzeniem konkursu i przyznaniem laureatom nagród. Postawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego przez CIECH: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Odbiorcy danychCIECH będzie przekazywał dane użytkowników osobowe
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie CIECH m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z CIECH,
 • wszystkim użytkownikom Internetu (w odniesieniu do danych, które użytkownik udostępnia publicznie na Profilu).
Dane użytkowników przetwarzane przez CIECHCIECH przetwarza następujące dane użytkowników: dane zawarte w komentarzach dostępnych publicznie lub wiadomościach prywatnych, w tym imię, nazwisko, awatar/wizerunek, a także dane statystyczne o aktywności użytkownika na Profilu.
Okres przechowywania danychCIECH będzie  przechowywał dane użytkowników  w zależności od celu i podstawy ich przetwarzania:
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia,
 • w przypadku analizy aktywności użytkowników – do czasu wniesienia sprzeciwu,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest obowiązek wynikający z przepisów prawa – przez czas określony w odpowiednich przepisach
 • wszystkie publiczne posty opublikowane przez użytkowników na portalach społecznościowych pozostają na osi czasu przez cały czas, chyba że CIECH usunie je ze względu na aktualizację wątku, naruszenia prawa lub naruszenia naszych wytycznych lub użytkownik sam podejmie decyzję o ich usunięciu.
 • w odniesieniu do usunięcia danych użytkownika przez operatora danego portalu społecznościowego CIECH nie ma możliwości podjęcia żadnych działań. Należy zapoznać się z postanowieniami Polityki prywatności danego operatora.
Transfer danych poza EOGDane użytkowników przetwarzane są  za pośrednictwem serwisu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych. W przypadku przesyłania danych osobowych poza UE lub EOG serwisy społecznościowe stosują odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach użytkownik może zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych w serwisie społecznościowym znajdują się w polityce prywatności tego serwisu społecznościowego (m.in. dla Instagram i Facebook na stronie:  https://www.instagram.com/sobichome_pl/,
https://www.facebook.com/Sobic.Home.soda.oczysczona).
Współadministrowanie z  Facebook Ireland LimitedCIECH wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”)  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk.  Statystyki strony to  zagregowane dane, które ułatwiają zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników, kiedy odwiedzają Profil. Statystyki strony mogą być oparte na danych użytkownika gromadzonych w powiązaniu z odwiedzinami lub działaniami użytkowników na Profilu. 
Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzania danych osobowych, są dostępne pod linkiem znajdziesz https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
Prawa osoby, której dane dotycząUżytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek użytkownika CIECH  dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które użytkownik  się zwróci, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym momencie. Cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podejmowanych przed cofnięciem zgody.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych użytkowników osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  ze względu na szczególną sytuację

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

CIECH S.A. zastrzega prawo do  aktualizacji Polityki Prywatności. Informacja o aktualizacji będzie  zamieszczona na stronie  www. Prosimy o okresowe sprawdzanie aktualnej informacji dotyczącej przetwarzania  danych osobowych.

2. Polityka cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Korzystanie z plików cookie jest teraz standardem dla większości stron internetowych. Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz nimi zarządzać i kontrolować je za pomocą przeglądarki, w tym usuwać pliki cookie, usuwając je z „historii przeglądarki” (pamięci podręcznej) po opuszczeniu strony.

Zarządzanie plikami cookie na Twoim urządzeniu

Używamy plików cookie w celu personalizacji treści i zapewnienia lepszej wygody użytkownika. Korzystając z tej witryny lub aplikacji, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie za pomocą przeglądarki (patrz poniżej). Pamiętaj, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na komfort użytkowania, a niektóre funkcje mogą być już niedostępne.

Używanie przeglądarki do kontrolowania plików cookie

Większość przeglądarek pozwala wyświetlać, zarządzać, usuwać i blokować pliki cookie na stronie internetowej. Pamiętaj, że jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, wszystkie ustawione przez Ciebie preferencje zostaną utracone, w tym możliwość rezygnacji z plików cookie, ponieważ sama ta funkcja wymaga umieszczenia pliku cookie rezygnacji na Twoim urządzeniu. Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach znajdują się poniżej.

Google Chrome

Mozilla Firefox

MacOS Safari

Microsoft Internet Explorer

Informacje na temat dodatkowych przeglądarek i typów urządzeń można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Zarządzanie analitycznymi plikami cookie

Możesz zrezygnować z zapisywania anonimowej historii przeglądania w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach za pomocą analitycznych plików cookie. Korzystamy z następujących usługodawców i możesz dowiedzieć się więcej o ich polityce prywatności i sposobie rezygnacji z ich analitycznych plików cookie, klikając następujące linki:
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


Rodzaje ciasteczek

 • Niezbędne pliki cookies: Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo
 • Analityczne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
 • Funkcjonalne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pomaga nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
 • Reklamowe pliki cookies: W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.
 • Sesyjne cookies: Są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 • Stałe cookies: Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.


Wykorzystanie plików cookie przez SobicHome:

Poniższa tabela wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie na tej stronie:

Facebook
NazwaCelRodzajPrzechowywanie
_fbpTen plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej facebooka, użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę.Reklamowe,
Pierwszej kategorii,
Stałe,
3 miesiące
frPlik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam. Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka.Reklamowe,
Osób trzecich,
Stałe (Facebook, Inc.)
3 miesiące
Google Analytics
NazwaCelRodzajPrzechowywanie
_gaTen plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić SobicHome śledzenie poszczególnych odwiedzających i ich korzystania ze strony. Jest ustawiany przy pierwszej wizycie na stronie i aktualizowany przy kolejnych wizytach. SobicHome nie używa Google Analytics do gromadzenia danych osobowych innych niż adres IP od naszych gości.Analityczne,
Pierwszej
kategorii,
Stałe
2 lata od ustawienia/uaktualnienia
_gatTen plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić SobicHome śledzenie poszczególnych odwiedzających i ich korzystania ze strony. Jest ustawiany przy pierwszej wizycie na stronie i aktualizowany przy kolejnych wizytach. SobicHome nie używa Google Analytics do gromadzenia danych osobowych innych niż adres IP od naszych gości.Analityczne,
Pierwszej
kategorii,
Stałe
2 lata od ustawienia/uaktualnienia
__utmaTen plik cookie jest zazwyczaj zapisywany w przeglądarce przy pierwszej wizycie. Jeśli plik cookie został usunięty przez operatora przeglądarki, a operator następnie odwiedza SobicHome, nowy plik cookie __utma jest zapisywany z innym unikalnym identyfikatorem. W większości przypadków ten plik cookie służy do określania niepowtarzalnych użytkowników witryny SobicHome i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. Ponadto ten plik cookie jest opatrzony unikalnym identyfikatorem używanym przez Google Analytics w celu zapewnienia zarówno ważności, jak i dostępności pliku cookie jako dodatkowego środka bezpieczeństwa.Analityczne,
Pierwszej
kategorii,
Stałe
2 lata od ustawienia/uaktualnienia
__utmbTen plik cookie służy do ustanowienia i kontynuowania sesji użytkownika w witrynie SobicHome. Gdy użytkownik przegląda stronę w witrynie SobicHome, kod Google Analytics próbuje zaktualizować ten plik cookie. Jeśli nie znajdzie pliku cookie, zostaje zapisany nowy plik cookie i rozpoczyna się nowa sesja. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza inną stronę na SobicHome; ten plik cookie jest aktualizowany, aby wygasł za 30 minut, kontynuując w ten sposób pojedynczą sesję, dopóki aktywność użytkownika będzie kontynuowana w odstępach 30-minutowych. Ten plik cookie wygasa, gdy użytkownik nie wykazuje żadnej aktywności na stronie w witrynie SobicHome na dłużej niż 30 minut.Analityczne,
Pierwszej
kategorii,
Stałe
First Party Persistent
__utmcHistorycznie ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu ustalenia, czy użytkownik ma ustanowić nową sesję. Dla celów kompatybilności wstecznej z witrynami wciąż używającymi kodu śledzenia urchin.js ten plik cookie będzie nadal zapisywany i wygaśnie, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę. Jeśli jednak debugujesz śledzenie witryny i korzystasz z kodu śledzenia ga.js, nie powinieneś interpretować istnienia tego pliku cookie w odniesieniu do nowej lub wygasłej sesji.Analityczne,
Pierwszej
kategorii,
Stałe
Not set
__utmvTen plik cookie zwykle nie występuje w domyślnej konfiguracji kodu śledzenia. Plik cookie __utmv przekazuje informacje dostarczone za pomocą metody _setVar (), której używasz do tworzenia niestandardowego segmentu użytkownika. Łańcuch ten jest następnie przekazywany do serwerów Analytics w adresie URL żądania GIF za pomocą parametru utmcc. Ten plik cookie jest zapisywany tylko wtedy, gdy dodałeś metodę _setVar () dla kodu śledzenia na swojej stronie internetowej.Analityczne,
Pierwszej
kategorii,
Stałe
2 lata od ustawienia/uaktualnienia
__utmzTen plik cookie przechowuje typ odesłania, z którego korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu do SobicHome, czy to za pomocą metody bezpośredniej, linku polecającego, wyszukiwania w witrynie lub kampanii, takiej jak reklama lub link e-mail. Służy do obliczania ruchu w wyszukiwarkach, kampanii reklamowych i nawigacji strony w SobicHome. Plik cookie jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony na SobicHome.Analityczne,
Pierwszej
kategorii,
Stałe
6 miesięcy od ustawienia/uaktualnienia
_gidSłuży do rozróżniania użytkowników.Analityczne,
Pierwszej
kategorii,
Stałe
24 godziny
_utmtSłuży do ograniczenia prędkości żądania.Analityczne,
Pierwszej
kategorii,
Stałe
YouTube
NazwaCelRodzajPrzechowywanie
YSCTen plik cookie jest ustawiany przez YouTube i umożliwia YouTube zbieranie informacji o przeglądarce użytkownika. SobicHome pozwala YouTube ustawić ten plik cookie, aby filmy z YouTube mogły być wyświetlane na tej stronie.Reklamowe,
Osób trzecich,
Sesyjne (Google)
Do końca sesji
GPSTen plik cookie jest ustawiany przez Youtube i rejestruje unikalny identyfikator do śledzenia użytkowników na podstawie ich położenia geograficznego.Reklamowe,
Osób trzecich,
Stałe (Google)
1 dzień

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej sodzie oczyszczonej i jej zastosowaniach napisz do nas! Zrobimy co w naszej mocy, aby odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania.

markerSiedziba CIECH S.A.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa, Polska

  Dane osobowe podane za pośrednictwem formularza przetwarzane są w celu obsługi zapytania oraz nawiązania współpracy, przez Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie ( 00-684) przy ul. Wspólnej 62, jako administratora danych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy znajduje się w Polityce Prywatności.

  Start your fun-filled online gambling journey at https://casino-21dukes.com/. Big wins await, don't miss out!